Avangard (Avant-Garde)

Avangard kelime anlamıyla Fransızca’da (avant-garde) askeri bir ilerlemenin en öndeki parçası demektir. Ancak, kültür, sanat ve politikada, zamanın ötesinde ve yenilikçi kişiler ve deneysel işler anlamında kullanılır. Zamanla farklı anlamlar kazanan “Avangard”, günümüzde genelde dekorasyon, mobilya, giyim stili olarak da kullanılır. Sanat, Mimarlık ve Tarihçe Ana akım düşünceleri reddeden ve geleneksel mimarlık anlayışının sınırlarını zorlayan …

Avangard (Avant-Garde) Devamı »

Harpuşta Köprü

Her iki tarafından da rampa gibi yukarı çıkılan, üst kesimi harpuşta biçiminde eğik, yuvarlak veya üçgen şeklinde olan, tek gözlü ve kemerli köprüdür. Ülkemizde birçok örneği bulunmaktadır.

Parapet

Parapet, yapıların çatı, teras, balkon gibi bölümlerinde yalıtım ve güvenlik amacıyla yapılan koruyucu duvardır. Köprü gibi yerlerde de korkuluk duvarı olarak adlandırılabilir. Çoğu zaman küpeşte, korkuluk ve pencere eteği gibi kelimelerle karıştırılmaktadır. Fakat mimaride uygulaması farklıdır.  Dilimize İtalyanca ‘parapetto’ kelimesinden geçmiştir. Halk arasında çelen olarak da bilinir.  İşlevi Parapet duvarının işlevlerinden biri koruma ve güvenliktir. …

Parapet Devamı »

Çelen

Çelen halk dilinde saçak anlamına gelir. Günümüz mimarisinde parapet olarak adlandırılır. Eski evlerin damlarında düz taş malzemeden korkuluk duvarıdır. Bu duvarlar, yapıları yağmur kar gibi dış etkenlerden korur.

Pencere Eteği

Pencere eteği, pencere parapeti olarak da adlandırılır. Pencere pervazından döşemeye kadar uzanan sağır bölüme denir.

Vaziyet Planı

Vaziyet planı; mimari projenin kütleler halinde yapının arazi üzerinde konumunu gösteren belirli ölçekle hazırlanan teknik çizimlerdir. Yerleşim planı olarak da adlandırılır. Yapının çevre parseller ile ilgili ilişkisini daha iyi anlamamızı sağlar.  Mimari projelerin hazırlanması için gerekli olan plan çeşitlerinden biridir. Projenin büyüklüğüne göre 1/200, 1/500, 1/1000 gibi ölçeklerde yerleşim planı paftası oluşturulur.

Harpuşta

Harpuşta, dış etkenlere karşı açık duvarların ve çatı parapetlerinin üzerini örterek yağmur ve karın birikmesini engelleyen yapı elemanıdır. Eğik düzlemi sayesinde suyun yanlardan akmasını sağlar. Özellikle çatı parapetinde bina yalıtımı sebebi ile oldukça yaygın uygulanır. Genellikle söve ve küpeşte terimleriyle karıştırılır.  Kelime kökeni farsçadan gelir. Har eşek, puşte ise sırt anlamına gelmektedir.  İşlevi Yapılar açık …

Harpuşta Devamı »