Açıklık

Mimaride, bir kirişin mesnetleri arasında kalan kesime açıklık denir. 

Duvar, tavan veya döşeme gibi yüzeylerdeki boşluklar olarak da adlandırılır. Bu açıklıklar pencere ile kapatılabilir veya mekanlar arası geçişleri sağlar. Döşemelerdeki boşluklar merdiven gibi sirkülasyon amaçlıdır.

Mimaride açıklık örneği.
Umea Mimarlık Okulu, Kaynak: Archdaily

Açıklık Çeşitleri

Atkı Açıklığı: İki ana kiriş arasındaki mesafe, lento boyudur.

Etken Açıklık: Mesnetlerin eksenden eksene uzaklığıdır.

Serbest Açıklık: Bir kirişin iki dayanağı yani mesnedi arasında kalan kesintisiz yatay boşluklardır.