Lento

Kapı, pencere gibi duvar boşluklarının veya iki sütun arasının üzerinde kalan kesimin yüklerini yanlara taşıyan yatay mimari elemanlara lento denir. Taş, metal, betonarme, ahşap gibi çeşitli malzemelerle yapılır. Çelik ve betonarme gibi yapılarda uygulamasında “lento” yerine “kiriş” sözcüğü kullanılır.

Lento nedir, ne demektir.

Lento ölçüleri ve bindirme payları yapıdaki açıklıkların boyutuna göre farklılık göstermektedir.