Balkon

Balkon, yapılarda giriş katın üzerindeki katlarda yer alan, dışa doğru çıkıntı veya içe doğru girinti şeklinde olan ve en az bir tarafı dış mekana açılan bölümlere denir. Dilimize Fransızca balcon kelimesinden geçmiştir. 

Balkon nedir? Dış görünüşü.

Yapılarda genellikle üstü açık olan bu bölümlere bir kapı aracılığıyla geçiş sağlanır. Konaklarda, Türk evlerinde bir yanı avluya bakan koridorlar da birer balkondur. Ayrıca gösteri ve toplantı salonlarında seyircilerin oturduğu asmakatlar da balkon olarak adlandırılır. 

Konak balkon.

Tarihçe

Balkon fikri ilk kez Hristiyanlıkta,imparator ve imparatoriçenin katedrallerdeki dini ayinleri ve gösterileri halktan izole bir yerden izleme gereği duymasıyla ortaya çıkmıştır. Zamanla bu mimari öğe yaygınlaşmış ve günümüzde çoğu binada bulunan bir unsur haline gelmiştir.

Balkon Çeşitleri

Balkon çeşitleri ve şekilleri kültürden kültüre ve yapıdan yapıya değişiklik gösterir. Günümüzde çamaşır asmak, yemek yemek, oturmak için kullanılan bu yapı elemanlarından en yaygın kullanılanlardan biri de fransız balkonudur

İç Balkon: Binaların içinde yer alan, antreye veya salona bakan çıkıntı bölümlerdir.

Kapalı Balkon: Üstü ve yanları örtülü, önü açık olan bölümlerdir.