Pencere Eteği

Pencere eteği, pencere parapeti olarak da adlandırılır. Pencere pervazından döşemeye kadar uzanan sağır bölüme denir.