Vaziyet Planı

Vaziyet planı; mimari projenin kütleler halinde yapının arazi üzerinde konumunu gösteren belirli ölçekle hazırlanan teknik çizimlerdir. Yerleşim planı olarak da adlandırılır. Yapının çevre parseller ile ilgili ilişkisini daha iyi anlamamızı sağlar. 

Mimari projelerin hazırlanması için gerekli olan plan çeşitlerinden biridir. Projenin büyüklüğüne göre 1/200, 1/500, 1/1000 gibi ölçeklerde yerleşim planı paftası oluşturulur.