Mimari

Agora

Agora en basit şekliyle “kent meydanı” olarak tanımlanabilir. Grekçede  “ageiro” yani “toplanmak, bir araya gelmek” kelimesinden türetilerek, “toplanılan yer” anlamına gelen “agora” kelimesine dönüşmüştür Antik Yunan kentlerinde, ticari, kamusal, yönetimsel ve ticaret merkezi olarak kullanılan alanlara denir. Önemli kamu olayları bu alanda gerçekleşir ve kentin merkezi, pazar yeri olarak kullanılan etrafı revaklı meydandır. Çevresinde portik, …

Agora Devamı »

Stoa

Stoa, üstü kapalı bir sütun dizisi ya da üstü kapalı bir hol anlamına gelen Antik yapı türüdür.  Uzun kenarlardan biri sağır, diğeri ise bir sütun dizisi ile oluşturulmuş, tek ya da iki katlı yapılardır. Bir tarafı açıktır ve orta alana açılır. Çoğunlukla bir agora içinde konumlanmış halka açık yerlerdir.  Helenistik Çağ’a kadar önemli bir gelişme …

Stoa Devamı »

Fresk

Dilimize İtalyanca ”fresco” kelimesinden geçmiştir. Fresk İtalyanca’da taze alçı anlamına gelir. Duvar sıvası veya ıslak alçı üzerine suyla karıştırılmış toprak boya ya da değerli metaller ile uygulanan oldukça dayanıklı ve zorlu bir duvar resmi yapma yöntemidir. Titiz ve çabuk çalışmayı gerektiren bir tekniktir. Ressamlar öncelikle resmin boyutunda deseni hazırlar, sonra bir günde boyanabilecek kadarı sıvanır. …

Fresk Devamı »

Friz

Mimaride friz kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Arşitrav ile korniş arasında yer alan, kabartmalarla bezeli ya da düz şerit şeklindeki bantlardır. Klasik mimarlığın bir öğesi olan friz, portik ve alınlık süslemesi için kullanılırdı. Duvarın üst kısmında, alınlığın hemen altında uzanan bu şerit üzerine imparatorların hayatı veya savaş başarıları betimlenerek süsleme yapılmıştır.  Bir iç duvarın üst bölümünde …

Friz Devamı »

Portik (Portiko)

Portik; kelimesi üstü örtülü, önü sütunlu açık galeri” anlamına gelir.  Antik yapılarda revak olarak kullanılır ve genelde bir avluyu çevreleyen yarı açık alanlardır. Arka kısmı duvar ile kapalı, üst kısmı ise tonoz, kubbe veya düz bir şekilde örtülü olabilir.  Diğer anlamı ise, Antik Yunan ve Roma mimarlıklarında, “portik” ya da “portiko” yapıyı nitelendiren bir alınlığı …

Portik (Portiko) Devamı »

Korniş

Mimaride korniş kelimesi birden fazla anlama gelmektedir. Perdeleri asmak için kullanılan daire kesitli ahşap çubuk veya rayları gizleyen boydan boya olan pervaz, perde kornişi olarak adlandırılır. Aynı zamanda bir binanın duvarının ya da başka bir öğesinin tepesinden dışa doğru çıkan süsleme kalıbıdır. Saçak altı kısımları akan sudan korumak amacıyla, yatay çıkıntılı silmelerdir. Bu anlamda rölyef …

Korniş Devamı »

Üzengi Taşı

Üzengi taşı, kemerin ayağa oturan ilk taşıdır. Alt yüzü kemerin ayağına oturduğu için düz, üst kısmı ise kemerin eğrisine uygun olacak şekilde eğiktir. Kemerin ağırlığı bu taşlar üzerinden ayaklara biner. İlgili terimler; kilit taşı kemer sofit yiv bingi

Payanda

Payanda duvarın devrilmesini, çökmesini veya dışa doğru eğilmesini önlemek amacıyla yapılan, yanal kuvvetlere karşı direnen yapısal bir duvar ögesidir. Ahşap yapım sisteminde göğüsleme olarak da karşımıza çıkar.  Düşey taşıyıcının yükünü azaltmak için beton, ahşap, taş gibi yapı malzemelerinden yapılan bu yapı elemanları, duvarın bir cephesinde dizi halinde olabileceği gibi iki duvarın buluşmasıyla oluşan köşelerde de …

Payanda Devamı »

Dikme

Mimaride dikme kelimesi birden çok anlama gelmektedir. Ahşap yapılarda kare ya da kareye yakın kesitli, düşey taşıyıcı direklere denir. Birbirine paralel yerleştirilen direkler, alt ve üst tabanı birbirine bağlar. Bunlara kuşaklama dikmesi de denir.  Ahşap yapılarda kapı ve pencere gibi açıklıkların yanlarına dikilen direkler de dikme olarak adlandırılır. Bir diğer anlamı ise; çatılarda dikey yerleştirilen …

Dikme Devamı »

Balon Çerçeve

Balon çatkı olarak da adlandırılır. Bir çeşit ahşap yapı tekniğidir. Yatay elemanlar, yerden saçağa kadar uzanan dikmelere bağlanarak oluşturulur. Köşegen ya da payanda yerine kaplama tahtaları çapraz çakılır. George Washington Snow tarafından bulunan “balon çerçeve” en çok Kuzey Amerika ve İskandinav ülkelerinde uygulanır.