Friz

Mimaride friz kelimesinin iki farklı anlamı vardır.

Arşitrav ile korniş arasında yer alan, kabartmalarla bezeli ya da düz şerit şeklindeki bantlardır. Klasik mimarlığın bir öğesi olan friz, portik ve alınlık süslemesi için kullanılırdı. Duvarın üst kısmında, alınlığın hemen altında uzanan bu şerit üzerine imparatorların hayatı veya savaş başarıları betimlenerek süsleme yapılmıştır. 

Bir iç duvarın üst bölümünde yapılan enine uzayan süsleme kuşağına da friz denir. 

Mimaride friz örneği.

İlgili terimler;