Arşitrav

Bir kapı ya da açıklığı çevreleyen silmeli çerçeve ya da pervazdır. Bu tür çerçeve veya pervazlar geleneksel olarak duvar sıvası ile kapı kasasının birleşim yerini saklamak amacıyla yapılır.

Arşitrav mimari çizimi.

Klasik Yunan ve Roma mimarlığında ise arşitravın biraz daha farklı bir anlamı vardır. Antik mimarlıkta sütun başlıklarının üzerinde bulunan, kiriş görevi gören mimari elemanlardır. Bir dizi sütunun üzerinde yer alarak onları birbirine bağlar ve üstündeki alınlık, friz ve korniş gibi elemanları taşıyan lentoya verilen isimdir. 

Sözlükte arama yapmak için tıklayınız.