Korniş

Mimaride korniş kelimesi birden fazla anlama gelmektedir.

Perdeleri asmak için kullanılan daire kesitli ahşap çubuk veya rayları gizleyen boydan boya olan pervaz, perde kornişi olarak adlandırılır.

Perde kornişi nedir.

Aynı zamanda bir binanın duvarının ya da başka bir öğesinin tepesinden dışa doğru çıkan süsleme kalıbıdır. Saçak altı kısımları akan sudan korumak amacıyla, yatay çıkıntılı silmelerdir. Bu anlamda rölyef bezemeler ile süslenmiş bir tür saçak sayılabilir.

Mimari korniş örneği.
Càstori Tapınağı – Roma, Kaynak

Klasik mimarinin bir öğesi olan korniş ise, bir dizi sütunun üzerinde yatay olarak uzanan kiriştir. Çeşitli süslemelere sahip olan bu kiriş aynı zamanda duvar, çatı ya da portik yükünü taşıyıcı sütunlara aktaran yapısal bir elemandır.

Arşitrav, friz ve korniş çizimi

Kapı pencere gibi açıklıkların üstündeki kalın silmelere de korniş denir. 

TDK’da ise “çerçeve biçiminde oymalı çıkıntı” olarak tanımlanmıştır.

İlgili terimler;