Sofit

Antik mimarlıkta kemer, tonoz, arşitrav gibi elemanların alt yüzeyindeki bezemeye denir. 

Sofit dilimize İtalyanca tavan anlamına gelen soffitto kelimesinden geçmiştir.

Sofit nedir ne demektir