Portik (Portiko)

Portik; kelimesi üstü örtülü, önü sütunlu açık galeri” anlamına gelir. 

Antik yapılarda revak olarak kullanılır ve genelde bir avluyu çevreleyen yarı açık alanlardır. Arka kısmı duvar ile kapalı, üst kısmı ise tonoz, kubbe veya düz bir şekilde örtülü olabilir. 

Portik veya portiko mimari anlamı nedir.

Diğer anlamı ise, Antik Yunan ve Roma mimarlıklarında, “portik” ya da “portiko” yapıyı nitelendiren bir alınlığı taşıyan bir dizi sütundan ibarettir. İlk olarak Yunan-Roma mimarisinde tapınaklar ve kamu alanları gibi yapılarda kullanılmıştır. En önemli işlevi, giriş alanını vurgulamak ve yarı açık korunaklı bir alan yaratmaktır. Stoa olarak da ifade edilir.

Portik, portiko ne demek

İlgili terimler: