Stoa

Stoa, üstü kapalı bir sütun dizisi ya da üstü kapalı bir hol anlamına gelen Antik yapı türüdür. 

Uzun kenarlardan biri sağır, diğeri ise bir sütun dizisi ile oluşturulmuş, tek ya da iki katlı yapılardır. Bir tarafı açıktır ve orta alana açılır. Çoğunlukla bir agora içinde konumlanmış halka açık yerlerdir. 

Stoa mimari anlamı nedir
Attalos Stoası, Atina

Helenistik Çağ’a kadar önemli bir gelişme gösterememiş, ahşap strüktürden oluşmuştur. İlk anıtsal örneklerinden ve en önemlilerinden biri Atina agorasında bulunan Attalos Stoası’dır.

İlgili terimler: