Hol

Odaların arasında yer alan bölüme denir. Genellikle çağdaş Türk konutlarında bulunan, odaların açıldığı geniş mekana hol denir. Sofa olarak da adlandırılır. 

Hol nedir, ne anlama gelir.

Hol kavramı Ortaçağ İngiltere’sinde ortaya çıkmıştır. O dönemde eve giriş kapısı bulunan ve konutların merkezi olan salon; hem yemek, hem dinlenme, hem de eğlenme alanıydı. Bu antre ve salon işlevli alanlar 17. yüzyılın başlarında kaybolmaya başlamış, Anadolu Türk evlerinde bulunan sofa ya da hayat olarak da adlandırılan mekanlara dönüşmüştür.