İnşaat

Drenaj

Drenaj ya da akaçlama, suyu etkin bir biçimde tahliye etmek için kullanılan sistemdir.  Yağmur ve yüzey suları zemin içinde malzemenin geçirgenliğine bağlı olarak, sızma suyu olarak alt tabakalara doğru ilerler. Sızma suyu, az geçirimli bir katman ile karşılaştığında hızı azalır ve birikme suyu oluşturur. Geçirimsiz bir katman ile karşılaştığında ise birikerek yer altı suyunun oluşmasına …

Drenaj Devamı »

Kuranglez

Binanın toprak altı kalan katlarına, doğal ışık ve hava alabilmesi için yapılan, üzeri metal ızgaralı veya cam bölümdür. Zemin altı katlar için bir çeşit pencere veya ışık bacası olarak da tanımlanabilir.  Yağış ve yüzey sularının zemin katlara ulaşmaması için, kuranglez tabanına geçirimli bir malzeme serilerek su drenaj sistemine iletilmelidir. Diğer bir yöntem ise, tabanı beton …

Kuranglez Devamı »

Payanda

Payanda duvarın devrilmesini, çökmesini veya dışa doğru eğilmesini önlemek amacıyla yapılan, yanal kuvvetlere karşı direnen yapısal bir duvar ögesidir. Ahşap yapım sisteminde göğüsleme olarak da karşımıza çıkar.  Düşey taşıyıcının yükünü azaltmak için beton, ahşap, taş gibi yapı malzemelerinden yapılan bu yapı elemanları, duvarın bir cephesinde dizi halinde olabileceği gibi iki duvarın buluşmasıyla oluşan köşelerde de …

Payanda Devamı »

Dikme

Mimaride dikme kelimesi birden çok anlama gelmektedir. Ahşap yapılarda kare ya da kareye yakın kesitli, düşey taşıyıcı direklere denir. Birbirine paralel yerleştirilen direkler, alt ve üst tabanı birbirine bağlar. Bunlara kuşaklama dikmesi de denir.  Ahşap yapılarda kapı ve pencere gibi açıklıkların yanlarına dikilen direkler de dikme olarak adlandırılır. Bir diğer anlamı ise; çatılarda dikey yerleştirilen …

Dikme Devamı »

Balon Çerçeve

Balon çatkı olarak da adlandırılır. Bir çeşit ahşap yapı tekniğidir. Yatay elemanlar, yerden saçağa kadar uzanan dikmelere bağlanarak oluşturulur. Köşegen ya da payanda yerine kaplama tahtaları çapraz çakılır. George Washington Snow tarafından bulunan “balon çerçeve” en çok Kuzey Amerika ve İskandinav ülkelerinde uygulanır.

Dilatasyon

Büyük ve oturma alanı geniş olan yapılarda, yapı öğelerinin genleşme, kısalma, sıcaklık gibi değişimlerden ya da yapının oturduğu zemindeki farklılıklardan dolayı strüktürde doğabilecek hasarları engellemek amacıyla boydan boya bırakılan boşluklara dilatasyon denir.  Kelime anlamı genleşme demektir. Dilatasyon Derzi Nedir ve Bilinmesi Gerekenler Bir yapının farklı kat sayısında bölümlerden oluşması veya çok uzun olması durumunda, strüktürel …

Dilatasyon Devamı »

Lento

Kapı, pencere gibi duvar boşluklarının veya iki sütun arasının üzerinde kalan kesimin yüklerini yanlara taşıyan yatay mimari elemanlara lento denir. Taş, metal, betonarme, ahşap gibi çeşitli malzemelerle yapılır. Çelik ve betonarme gibi yapılarda uygulamasında “lento” yerine “kiriş” sözcüğü kullanılır. Lento ölçüleri ve bindirme payları yapıdaki açıklıkların boyutuna göre farklılık göstermektedir.

Parapet

Parapet, yapıların çatı, teras, balkon gibi bölümlerinde yalıtım ve güvenlik amacıyla yapılan koruyucu duvardır. Köprü gibi yerlerde de korkuluk duvarı olarak adlandırılabilir. Çoğu zaman küpeşte, korkuluk ve pencere eteği gibi kelimelerle karıştırılmaktadır. Fakat mimaride uygulaması farklıdır.  Dilimize İtalyanca ‘parapetto’ kelimesinden geçmiştir. Halk arasında çelen olarak da bilinir.  İşlevi Parapet duvarının işlevlerinden biri koruma ve güvenliktir. …

Parapet Devamı »

Harpuşta

Harpuşta, dış etkenlere karşı açık duvarların ve çatı parapetlerinin üzerini örterek yağmur ve karın birikmesini engelleyen yapı elemanıdır. Eğik düzlemi sayesinde suyun yanlardan akmasını sağlar. Özellikle çatı parapetinde bina yalıtımı sebebi ile oldukça yaygın uygulanır. Genellikle söve ve küpeşte terimleriyle karıştırılır.  Kelime kökeni farsçadan gelir. Har eşek, puşte ise sırt anlamına gelmektedir.  İşlevi Yapılar açık …

Harpuşta Devamı »