İnşaat

Dikme

Mimaride dikme kelimesi birden çok anlama gelmektedir. Ahşap yapılarda kare ya da kareye yakın kesitli, düşey taşıyıcı direklere denir. Birbirine paralel yerleştirilen direkler, alt ve üst tabanı birbirine bağlar. Bunlara kuşaklama dikmesi de denir.  Ahşap yapılarda kapı ve pencere gibi açıklıkların yanlarına dikilen direkler de dikme olarak adlandırılır. Bir diğer anlamı ise; çatılarda dikey yerleştirilen …

Dikme Devamı »

Balon Çerçeve

Balon çatkı olarak da adlandırılır. Bir çeşit ahşap yapı tekniğidir. Yatay elemanlar, yerden saçağa kadar uzanan dikmelere bağlanarak oluşturulur. Köşegen yada payanda yerine kaplama tahtaları çapraz çakılır. George Washington Snow tarafından bulunan “balon çerçeve” en çok Kuzey Amerika ve İskandinav ülkelerinde uygulanır.

Dilatasyon

Büyük ve oturma alanı geniş olan yapılarda, yapı öğelerinin genleşme, kısalma, sıcaklık gibi değişimlerden ya da yapının oturduğu zemindeki farklılıklardan dolayı strüktürde doğabilecek hasarları engellemek amacıyla boydan boya bırakılan boşluklara dilatasyon denir.  Kelime anlamı genleşme demektir. Dilatasyon Derzi Nedir ve Bilinmesi Gerekenler Bir yapının farklı kat sayısında bölümlerden oluşması veya çok uzun olması durumunda, strüktürel …

Dilatasyon Devamı »

Lento

Kapı, pencere gibi duvar boşluklarının veya iki sütun arasının üzerinde kalan kesimin yüklerini yanlara taşıyan yatay mimari elemanlara lento denir. Taş, metal, betonarme, ahşap gibi çeşitli malzemelerle yapılır. Çelik ve betonarme gibi yapılarda uygulamasında “lento” yerine “kiriş” sözcüğü kullanılır. Lento ölçüleri ve bindirme payları yapıdaki açıklıkların boyutuna göre farklılık göstermektedir.

Harpuşta

Harpuşta, dış etkenlere karşı açık duvarların ve çatı parapetlerinin üzerini örterek yağmur ve karın birikmesini engelleyen yapı elemanıdır. Eğik düzlemi sayesinde suyun yanlardan akmasını sağlar. Özellikle çatı parapetinde bina yalıtımı sebebi ile oldukça yaygın uygulanır. Genellikle söve ve küpeşte terimleriyle karıştırılır.  Kelime kökeni farsçadan gelir. Har eşek, puşte ise sırt anlamına gelmektedir.  İşlevi Yapılar açık …

Harpuşta Devamı »