Kuranglez

Binanın toprak altı kalan katlarına, doğal ışık ve hava alabilmesi için yapılan, üzeri metal ızgaralı veya cam bölümdür. Zemin altı katlar için bir çeşit pencere veya ışık bacası olarak da tanımlanabilir. 

Kuranglez nedir
Cam Kuranglez – Kaynak

Yağış ve yüzey sularının zemin katlara ulaşmaması için, kuranglez tabanına geçirimli bir malzeme serilerek su drenaj sistemine iletilmelidir.

Diğer bir yöntem ise, tabanı beton gibi geçirimsiz bir malzemeden yapılması halinde, burada toplanan suyun süzgeçli borular yardımı ile drenaj sistemine bağlanmalıdır. Aksi takdirde sel, taşkın gibi bir felakette, hatalı izolasyondan kaynaklı büyük sorunlar çıkabilir. 

Ayrıca kuranglezlerden giriş çıkış yapılmamalıdır. Fakat acil durumlar için yol cephesi bulunmayan kuranglezlerden içeriden yukarıya doğru açılan bir menfez kullanılmalıdır. 

Metal kuranglez örnek
Metal Kuranglez – Kaynak

Kuranglez Detay Çizimi ve Ölçüleri

İmar Yönetmeliği’ne göre; parsel sınırı içinde kalmak ve binaya bitişik olmak şartıyla ölçüleri en az 0.80 metre en fazla 1.20 metre genişlikte olabilir. Boyu yapıldığı pencere genişliğini 0.50 metreden fazla geçmemeli ve derinliği azami 2.00 metre olmalıdır. Kapıcı dairelerinin toprağa gömülü duvarlarında kuranglez yapmak suretiyle kapı ve pencere açılamayacağı gibi, bu duvarlarda pencere açılabilmesi için pencere denizliği zeminden en az 0,90 metre yukarıda konumlanmalıdır.

Kurangleze detay çizimi dwg
Detay Çizimi – Kaynak

İlgili terimler: 

Referans: 

  • YTÜ Yapı Elemanları I Ders Notları – Müjdem Vural, Sevgül Limoncu, Gökçe Tuna Taygun
  • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (2017)