Dikme

Mimaride dikme kelimesi birden çok anlama gelmektedir.

Ahşap yapılarda kare ya da kareye yakın kesitli, düşey taşıyıcı direklere denir. Birbirine paralel yerleştirilen direkler, alt ve üst tabanı birbirine bağlar. Bunlara kuşaklama dikmesi de denir. 

Ahşap yapılarda kapı ve pencere gibi açıklıkların yanlarına dikilen direkler de dikme olarak adlandırılır.

Dikme mimari terim anlamı nedir, Çatı dikmesi örneği.

Bir diğer anlamı ise; çatılarda dikey yerleştirilen ve üzerine aşıkların çakıldığı ahşap yapı öğesidir.

Bknz; balon çerçeve