Kesit

Mimari kesit, bir yapının hayali bir şekilde düşey bir düzlemle kesilmesi ile oluşan çizimlerdir. Yapının duvar kalınlığı, döşeme bilgisi, tavan kalınlığı ve odaların yüksekliği gibi gerekli bilgileri görmemizi sağlar. 

Kesitler enine ise “enine kesit”, boyuna ise “boyuna kesit” denir. 

Mimari kesit örneği.

Kesitler bize yapıyla ilgili birçok yararlı bilgi verir. Doluluk boşluk oranı, temeli, çatısı, çevre yapılarla ve arazi ile ilişkisi gibi önemli verileri içerir. 

Plan da aslında bir tür kesittir, ancak yapıyı dikey değil yatay bir düzlemle keserek, düzlemin altında kalan kısmın üstten görünümüdür.

Kesit Çizimi

  1. Planın herhangi bir noktasından bina boyunca kesikli bir çizgi çizilir. Kesit yeri belirlenirken yapıyla ilgili olabildiğince fazla veri gösterilebilecek bir yer seçilmelidir. 
  2. Kesit çizgisi yönüne göre kağıt yerleştirilir. 
  3. Kesit çizgisi ile plan üzerindeki kesişim yerlerinden referans çizgiler çizilir.
  4. Referans çizgiler kot yüksekliklerine göre ayarlanır.
  5. Her kat için ayrı ayrı iç duvar çizgileri çizilir.
Mimari kesit çizimi.

Kesit Çiziminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kesitler mimari projeler için oldukça önem taşır. Bu nedenle teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmelidir. 

  • Plan üzerinde kesit yönü ve ismi belirtilmelidir. (A-A, B-B Kesiti)
  • Çizilen kesit plan ile aynı ölçekte olmalıdır.
  • Kesit düzleminin kestiği kısımlar ayırt edilebilmesi için sürekli ve kalın çizgi ile çizilmelidir. Görünüşe giren kısımlar ise ince çizilmelidir. 
  • Kesite giren duvar, döşeme, çatı gibi elemanlar (yatayla 45°açı) çapraz tarama ile taranmalıdır.
  • Tek parça için taramalar her zaman aynı yönde olmalıdır. 

Mimari sözlüğe dönmek için tıklayınız.