Kaburgalı Tonoz

Kaburga, tonozu taşıyan kemerler üzerinde bulunan ve tonozdan gelen yükleri ayaklara taşıyan yuvarlak kesitli nervürlerdir. Kaburgalı tonoz ise çok sayıda kaburganın birleşmesiyle oluşmuş bir tür karmaşık düzenli tonozdur

Erken Gotik dönemin önemli yapı elemanlarındandır. 

Kaburgalı Tonoz