Agora

Agora en basit şekliyle “kent meydanı” olarak tanımlanabilir. Grekçede  “ageiro” yani “toplanmak, bir araya gelmek” kelimesinden türetilerek, “toplanılan yer” anlamına gelen “agora” kelimesine dönüşmüştür Antik Yunan kentlerinde, ticari, kamusal, yönetimsel ve ticaret merkezi olarak kullanılan alanlara denir. Önemli kamu olayları bu alanda gerçekleşir ve kentin merkezi, pazar yeri olarak kullanılan etrafı revaklı meydandır. Çevresinde portik, …

Agora Devamı »

Drenaj

Drenaj ya da akaçlama, suyu etkin bir biçimde tahliye etmek için kullanılan sistemdir.  Yağmur ve yüzey suları zemin içinde malzemenin geçirgenliğine bağlı olarak, sızma suyu olarak alt tabakalara doğru ilerler. Sızma suyu, az geçirimli bir katman ile karşılaştığında hızı azalır ve birikme suyu oluşturur. Geçirimsiz bir katman ile karşılaştığında ise birikerek yer altı suyunun oluşmasına …

Drenaj Devamı »

Kuranglez

Binanın toprak altı kalan katlarına, doğal ışık ve hava alabilmesi için yapılan, üzeri metal ızgaralı veya cam bölümdür. Zemin altı katlar için bir çeşit pencere veya ışık bacası olarak da tanımlanabilir.  Yağış ve yüzey sularının zemin katlara ulaşmaması için, kuranglez tabanına geçirimli bir malzeme serilerek su drenaj sistemine iletilmelidir. Diğer bir yöntem ise, tabanı beton …

Kuranglez Devamı »

Sıra Evler

Sıra evler iki tarafı komşu binalar ile kapalı, aynı tipte, bitişik evler dizisine denir. Sokak üzerindeki birbirine eş boyutlu ve benzer planlara sahip konutların aralıksız yan yana gelmesi ile ortaya çıkan konut dizinidir.  Sıra evlerin ilk örneklerinin 12. yüzyılda Akdeniz bölgesinde görülen tüccar evleri olduğu  düşünülmektedir. 19. yüzyılın başlarında gerçekleşen Sanayi Devrimi ile tekrar gündeme …

Sıra Evler Devamı »

İkiz Evler

İkiz evler, ortak bir duvarın iki tarafında aynı plan tipinin tekrarlanması veya çoğunlukla simetrisi olacak şekilde oluşan konut tipidir. Müstakil evden farklı olarak küçük arsaların daha verimli kullanımına olanak sağlar.  İkiz ev veya ikiz villa projelerinde, iki ev ortak bir duvarı paylaşır ve bu duvar etrafına ıslak hacimler ile merdiven yerleştirilirken, diğer mekanlar ise üç …

İkiz Evler Devamı »

Müstakil Ev

Müstakil evler, büyük ya da küçük bir arsaya konumlanmış, dört tarafı serbest olan, genellikle 1-2 veya 3 katlı konutlardır. Tek başına müstakil kelimesini ise; başka bir yapı ile bağlantısı olmayan, bağımsız ifadeleriyle tanımlayabiliriz.  Konut tipi olarak “tek evler” olarak da adlandırılabilir. Müstakil ev, yer aldığı bölgenin yapılaşma koşullarına (bahçe yol mesafesi, kat yüksekliği gibi) göre …

Müstakil Ev Devamı »

Stoa

Stoa, üstü kapalı bir sütun dizisi ya da üstü kapalı bir hol anlamına gelen Antik yapı türüdür.  Uzun kenarlardan biri sağır, diğeri ise bir sütun dizisi ile oluşturulmuş, tek ya da iki katlı yapılardır. Bir tarafı açıktır ve orta alana açılır. Çoğunlukla bir agora içinde konumlanmış halka açık yerlerdir.  Helenistik Çağ’a kadar önemli bir gelişme …

Stoa Devamı »

Fresk

Dilimize İtalyanca ”fresco” kelimesinden geçmiştir. Fresk İtalyanca’da taze alçı anlamına gelir. Duvar sıvası veya ıslak alçı üzerine suyla karıştırılmış toprak boya ya da değerli metaller ile uygulanan oldukça dayanıklı ve zorlu bir duvar resmi yapma yöntemidir. Titiz ve çabuk çalışmayı gerektiren bir tekniktir. Ressamlar öncelikle resmin boyutunda deseni hazırlar, sonra bir günde boyanabilecek kadarı sıvanır. …

Fresk Devamı »

Friz

Mimaride friz kelimesinin iki farklı anlamı vardır. Arşitrav ile korniş arasında yer alan, kabartmalarla bezeli ya da düz şerit şeklindeki bantlardır. Klasik mimarlığın bir öğesi olan friz, portik ve alınlık süslemesi için kullanılırdı. Duvarın üst kısmında, alınlığın hemen altında uzanan bu şerit üzerine imparatorların hayatı veya savaş başarıları betimlenerek süsleme yapılmıştır.  Bir iç duvarın üst bölümünde …

Friz Devamı »

Portik (Portiko)

Portik; kelimesi üstü örtülü, önü sütunlu açık galeri” anlamına gelir.  Antik yapılarda revak olarak kullanılır ve genelde bir avluyu çevreleyen yarı açık alanlardır. Arka kısmı duvar ile kapalı, üst kısmı ise tonoz, kubbe veya düz bir şekilde örtülü olabilir.  Diğer anlamı ise, Antik Yunan ve Roma mimarlıklarında, “portik” ya da “portiko” yapıyı nitelendiren bir alınlığı …

Portik (Portiko) Devamı »