Bingi

Bingi, kare planlı bir yapının üzerine kubbeyi koyabilmek için yapılan mimari geçiş elemanına denir. Pandantif, tromp ve Türk üçgeni gibi terimlerin genel adıdır.